Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Zapytania o cenę - ogłoszenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wymiana okien w obiektach ZCEMiP 2022-12-05 19:04:59
dokument Zakup artykułów żywnościowych do stołówki ZCEMiP - czII. 2022-11-25 13:44:31
dokument Zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej ZCEMiP - cz.I 2022-11-25 13:42:57
dokument Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników ZCEMiP w Szczecinie 2022-11-18 12:23:28
dokument Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy oraz pracowników ZCEMiP w Szczecinie. 2022-11-18 11:45:20
dokument Wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby strzelnicy wirtualnej 2022-11-03 12:01:54
dokument Przeprowadzenie badań psychologicznych dla 64 uczniów klas pierwszych TMiP 2022-10-28 10:29:08
dokument Wykonanie instalacji elektrycznej w oparciu o projekt techniczny w sali dydaktycznej 17W CKZ nr 5. 2022-10-10 11:08:50
dokument Sprzedaż parku maszynowego warsztatów szkolnych ZCEMiP: frezarki, tokarki i inne 2022-10-06 14:16:25
dokument Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla technika mechanika okrętowego oraz dla technika nawigatora morskiego. 2022-07-08 11:03:26
dokument Przeprowadzenie w ośrodku żeglarskim zajęć praktycznych ukierunkowanych na zdobycie wiedzy marynarskiej przez 30 uczniów ZCEMiP 2022-07-04 12:29:19
dokument Przeprowadzenie szkolenia dla 34 uczniów TMiP na świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa. 2022-03-29 09:25:56
dokument Przeprowadzenie badań psychologicznych dla uczniów TMiP biorących udział w praktyce zawodowej morskiej na statku szkoleniowym. 2022-03-17 09:22:04
dokument Przeprowadzenie badań lekarskich dla uczniów klas trzecich TMiP, biorących udział w praktyce zawodowej morskiej na statku szkoleniowym, potwierdzonych orzeczeniem lekarskim. 2022-02-14 07:58:49
dokument Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę mrożonych owoców i warzyw do stołówki ZCEMiP 2022-01-19 11:38:39
dokument Oferta na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla ZCEMiP 2021-12-10 10:59:19
dokument Oferta na zakup środków czystości dla ZCEMiP 2021-12-10 10:57:28
dokument Zakup komputerów do pracowni informatycznej ZCEMiP 2021-12-06 14:07:34
dokument Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników ZCEMiP w Szczecinie. - dokument stracił ważność 2021-12-03 12:50:40
dokument Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy oraz pracowników ZCEMiP w Szczecinie. - dokument stracił ważność 2021-12-03 12:48:07
dokument Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarek do ZCEMiP 2021-12-02 12:39:39
dokument Przeprowadzenie badań psychologicznych dla 45 uczniów klas pierwszych TMiP w grudniu 2021 2021-11-24 10:30:45
dokument Przeprowadzenie badań psychologicznych dla 45 uczniów klas pierwszych TMiP 2021-11-22 13:48:25
dokument Przeprowadzenie badań psychologicznych dla 45 uczniów klas pierwszych TMiP 2021-11-04 12:02:21
dokument Dostawa sprzętu komputerowego do przeprowadzenia egzaminów zawodowych 2021-08-17 09:28:25
dokument Przeprowadzenie zajęć praktycznych ukierunkowanych na zdobycie wiedzy marynarskiej 2021-07-19 11:19:23
dokument Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas morskich 2021-07-06 09:08:55
dokument Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk i terenów zielonych na obiektach sportowych ZCEMiP zgodnie z specyfikacją projektu SBO 2021. 2021-05-31 11:55:20
dokument Ogłoszenie o zamówieniu w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.1 "Rozeznanie rynku" Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia od kwoty 20 tys. netto PLN do 50 tys. netto PLN na: "Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół". 2021-05-10 12:59:05
dokument Modyfikacja ogłoszenia na przeprowadzenie badań psychologicznych dla uczniów TMiP biorących udział w praktyce zawodowej morskiej na statku 2021-03-17 11:28:17
dokument Modyfikacja ogłoszenia na przeprowadzenie badań psychologicznych dla uczniów TMiP biorących udział w praktyce zawodowej morskiej na statku 2021-03-16 14:51:24
dokument Przeprowadzenie badań psychologicznych dla uczniów TMiP biorących udział w praktyce zawodowej morskiej na statku 2021-03-16 09:51:04
dokument Przeprowadzenie badań lekarskich dla uczniów TMiP biorących udział w praktyce zawodowej morskiej na statku szkoleniowym 2021-03-09 11:34:39
dokument Druk i montaż elementów identyfikacji wizualnej dla ZCEMiP 2020-12-07 14:32:48
dokument Dostawa sprzętu multimedialnego do nauki online 2020-12-03 13:45:16
dokument Modernizacja ścieżek i dróg komunikacyjnych na terenie ZCEMiP 2020-12-03 11:55:25
dokument Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla ZCEMiP na 2021 rok. 2020-11-30 10:48:34
dokument Zakup i dostawa środków czystości dla ZCEMiP na 2021 rok. 2020-11-30 10:47:07
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy oraz pracowników ZCEMiP w Szczecinie. 2020-11-24 13:57:27
dokument Zapytanie ofertowe o świadczenie usług rekreacyjno sportowych dla pracowników ZCEMiP. 2020-11-24 13:54:18
dokument Zakup żywności do stołówki szkolnej w roku 2021 - cz.II 2020-11-23 10:53:26
dokument Zakup żywności do stołówki szkolnej w roku 2021 2020-11-23 10:52:23
dokument Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum Morskiego i Politechnicznego w roku szkolnym 2020/2021 2020-08-11 12:45:57
dokument Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia żeglarskiego dla uczniów TMiP w roku szkolnym 2020/2021 2020-08-11 12:42:19
dokument Przeprowadzenie kursów bezpieczeństwa żeglugi 2020-06-16 11:19:22
dokument Przeprowadzenie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla technika informatyka morskiego. - dokument stracił ważność 2020-02-27 13:47:56
dokument Szkolenie dla klas pierwszych TMiP w zakresie bezpieczeństwa - dokument stracił ważność 2020-02-24 14:21:06
dokument Dostawa mebli do internatu ZCEMiP 2019-12-16 10:44:14
dokument Dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych 2019-12-06 16:22:53
dokument Dostawa mebli do internatu ZCEMiP 2019-12-05 08:10:08
katalog Zakup żywności do stołówki szkolnej na rok 2020 2019-11-19 18:25:20