Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Klauzula informacyjna dla dzieci/młodzieży i rodziców ? realizacja zadań jako placówka oświatowo-wychowawcza

Klauzula informacyjna dla dzieci/młodzieży i rodziców – realizacja zadań jako placówka oświatowo-wychowawcza

    1. Administratorem danych osobowych dzieci/młodzieży i rodziców/opiekunów prawnych jest Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@zcemip.edu.pl  oraz telefonicznie: +48 91 44 20 933.
    2. IOD jest Rafał Malujda, zastępcą IOD jest Agnieszka Marciniak.  Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą  można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
    3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacja zadań jako placówka oświatowo-wychowawcza w postaci zapewnienia dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych  oraz zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit.g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 145, 149 i art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz § 7 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
    4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
    5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
    6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
    7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
    8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W celu skorzystania z miejsc noclegowych oraz zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową skorzystania z miejsc noclegowych oraz zapewnienia opieki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Moskal 24-01-2022 11:33:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Moskal 24-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Moskal 20-04-2023 11:15:33