Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zakup komputerów do pracowni informatycznej ZCEMiP Sebastian Kotowicz 2021-12-06 14:07:34 dodanie dokumentu
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników ZCEMiP w Szczecinie. Sebastian Kotowicz 2021-12-03 12:50:40 dodanie dokumentu
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy oraz pracowników ZCEMiP w Szczecinie. Sebastian Kotowicz 2021-12-03 12:48:07 dodanie dokumentu
Oferta pracy na stanowisku urzędniczym kierowniczym głównego księgowego zatrudnionego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Sebastian Kotowicz 2021-12-03 09:35:34 dodanie dokumentu
Oferta pracy na stanowisku urzędniczym kierowniczym głównego księgowego zatrudnionego w ramach projektu unijnego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Sebastian Kotowicz 2021-12-03 09:32:04 dodanie dokumentu
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarek do ZCEMiP Sebastian Kotowicz 2021-12-02 12:39:39 dodanie dokumentu
Informacja dot. wyboru oferty na przeprowadzenie badań psychologicznych dla 45 uczniów klas pierwszych TMiP Sebastian Kotowicz 2021-12-01 10:03:03 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie badań psychologicznych dla 45 uczniów klas pierwszych TMiP w grudniu 2021 Sebastian Kotowicz 2021-11-24 10:30:45 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie badań psychologicznych dla 45 uczniów klas pierwszych TMiP Sebastian Kotowicz 2021-11-22 13:48:25 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie badań psychologicznych dla 45 uczniów klas pierwszych TMiP Sebastian Kotowicz 2021-11-04 12:02:21 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Elżbieta Moskal 2021-11-02 11:44:17 edycja dokumentu
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - media społecznościowe Elżbieta Moskal 2021-11-02 11:39:37 edycja dokumentu
Informacja dot. Wyboru oferty na dostawę sprzętu komputerowego do przeprowadzenia egzaminów zawodowych Sebastian Kotowicz 2021-08-27 11:27:21 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego do przeprowadzenia egzaminów zawodowych Sebastian Kotowicz 2021-08-17 09:28:25 dodanie dokumentu
Informacja dot. wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów TMiP w roku szkolnym 2021/2022 w ZCEMiP w Szczecinie Sebastian Kotowicz 2021-07-26 10:29:14 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów TMiP w roku szkolnym 2021/2022 Sebastian Kotowicz 2021-07-21 12:21:07 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie zajęć praktycznych ukierunkowanych na zdobycie wiedzy marynarskiej Sebastian Kotowicz 2021-07-19 11:19:23 dodanie dokumentu
Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas morskich Elżbieta Moskal 2021-07-06 11:44:04 edycja dokumentu
Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas morskich Elżbieta Moskal 2021-07-06 09:08:55 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Elżbieta Moskal 2021-06-01 11:22:42 dodanie dokumentu
Rok 2020 (zakładka menu) Elżbieta Moskal 2021-06-01 11:18:58 dodanie pozycji menu
Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk i terenów zielonych na obiektach sportowych ZCEMiP zgodnie z specyfikacją projektu SBO 2021. Sebastian Kotowicz 2021-05-31 11:55:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: "Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" Sebastian Kotowicz 2021-05-21 17:00:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: "Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" Sebastian Kotowicz 2021-05-21 16:59:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.1 "Rozeznanie rynku" Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia od kwoty 20 tys. netto PLN do 50 tys. netto PLN na: "Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół". Sebastian Kotowicz 2021-05-10 13:03:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.1 "Rozeznanie rynku" Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia od kwoty 20 tys. netto PLN do 50 tys. netto PLN na: "Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół". Sebastian Kotowicz 2021-05-10 13:02:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.1 "Rozeznanie rynku" Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia od kwoty 20 tys. netto PLN do 50 tys. netto PLN na: "Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół". Sebastian Kotowicz 2021-05-10 12:59:05 dodanie dokumentu
Informacja dot. wyboru oferty na przeprowadzenie badań psychologicznych dla 95 uczniów TMiP. Sebastian Kotowicz 2021-03-24 09:11:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. BHP w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie Sebastian Kotowicz 2021-03-19 11:45:38 dodanie dokumentu
Nabór na stanowiska administracyjne (zakładka menu) Elżbieta Moskal 2021-03-18 13:29:07 dodanie pozycji menu
a Sebastian Kotowicz 2021-03-18 12:29:55 usunięcie dokumentu
Informacja dot. wyboru oferty na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczniów TMiP Sebastian Kotowicz 2021-03-18 11:44:37 dodanie dokumentu
Modyfikacja ogłoszenia na przeprowadzenie badań psychologicznych dla uczniów TMiP biorących udział w praktyce zawodowej morskiej na statku Sebastian Kotowicz 2021-03-17 11:28:17 dodanie dokumentu
Modyfikacja ogłoszenia na przeprowadzenie badań psychologicznych dla uczniów TMiP biorących udział w praktyce zawodowej morskiej na statku Sebastian Kotowicz 2021-03-16 14:51:24 dodanie dokumentu
Załatw sprawę - ePUAP (ESP) Elżbieta Moskal 2021-03-16 10:13:18 edycja dokumentu
Załatw sprawę - ePUAP (ESP) Elżbieta Moskal 2021-03-16 10:12:19 dodanie dokumentu
Komunikacja na platformie (zakładka menu) Elżbieta Moskal 2021-03-16 10:10:06 dodanie pozycji menu
Platforma ePUAP (zakładka menu) Elżbieta Moskal 2021-03-16 10:07:58 edycja pozycji menu
Platforma ePUAP (zakładka menu) Elżbieta Moskal 2021-03-16 10:05:45 dodanie pozycji menu
Przeprowadzenie badań psychologicznych dla uczniów TMiP biorących udział w praktyce zawodowej morskiej na statku Sebastian Kotowicz 2021-03-16 09:51:04 dodanie dokumentu