Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@zcemip.edu.pl  oraz telefonicznie: +48 91 44 20 933.
  2. IOD jest Rafał Malujda, zastępcą IOD jest Agnieszka Marciniak.  Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą  można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
  4. Celem przetwarzania jest zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko ze szkoły.
  5. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola takie jak: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL.
  6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
  8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Moskal 24-01-2022 11:32:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Moskal 24-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Moskal 20-04-2023 11:15:48